Eleccions municipals maig 2011

Distribució de vots agrupacions - Municipi: Montgat
Si vols veure la distribució d'un municipi, selecciona'l de la llista


2011 2007
Total votants 4.383 52,43 4.214 53,34
Abstenció 3.976 47,57 3.686 46,66
Vots nuls 73 1,67 35 0,83
Vots en blanc 187 4,27 127 3,01
Vots a candidatures 4.123 94,07 4.052 96,16

% vots Regidors
Convergčncia i Unió 28,17
6
Partit dels socialistes de Catalunya - PM 24,52
5
Partit Popular 11,02
2
Esquerra Republicana de Catalunya - AM 12,25
2
Iniciativa per Catalunya Verds - EUiA - EPM 9,35
1
Ciutadans - Partit de la ciudadania 4,87
0
Partit republicą d'esquerra 5,48
1

2011 2007
Candidatures Vots % Reg. Vots % Reg.
Convergčncia i Unió 1.214 28,17 6 1.170 28 4
Partit dels socialistes de Catalunya - PM 1.057 24,52 5 1.345 32,18 5
Partit Popular 475 11,02 2 337 8,06 1
Esquerra Republicana de Catalunya - AM 528 12,25 2 574 13,74 2
Iniciativa per Catalunya Verds - EUiA - EPM 403 9,35 1 376 9 1
Ciutadans - Partit de la ciudadania 210 4,87 0 250 5,98 0
Partit republicą d'esquerra 236 5,48 1 0 -- 0

Partit / Regidor
CIU Sr. Francesc Xavier Garcia Arrocha
CIU Sra. Josefa Verdera Valera
CIU Sr. Tomas Cabrejas Romera
CIU Sra. Africa Roige Comas
CIU Sr. Juan Carlos Esgueva Gordo
CIU Sr. Marc Guaita Grech
PSC-PM Sr. Jordi Ramia Gisbert
PSC-PM Sra. Nuria Valero Gonzįlez
PSC-PM Sr. Marcos Eguiguren Huerta
PSC-PM Sra. Cristina Ares Cardete
PSC-PM Sra. Ana Maria Ropero Alba
ERC-AM Sra. Rosa Funtané i Vila
ERC-AM Sr. Jordi Chimisanas i Belles
PP Sr. Ismael Santiago Gonzalez Hernandez
PP Sr. Maximiliano Ruiz Gimenez
ICV-EA-EPM Sra. Montserrat Giner Garcia
PRE Sr. Gabriel Salguero Lafuente