Eleccions municipals maig 2011

Distribució de vots agrupacions - CCM
Si vols veure la distribució d'un municipi, selecciona'l de la llista


2011 2007
Total votants 169.426 54,18 164.721 53,51
Abstenció 143.298 45,82 143.114 46,49
Vots nuls 3.358 1,98 983 0,6
Vots en blanc 8.004 4,72 5.265 3,2
Vots a candidatures 158.064 93,29 158.473 96,21

% vots Regidors
Convergčncia i Unió 28,27
161
Partit dels socialistes de Catalunya - Progrés municipal 21,38
101
Partit popular de Catalunya 12,39
50
Esquerra republicana de Catalunya 9,46
48
Iniciativa per Catalunya - Verds 6,77
27
Ciutadans - Partit de la ciudadania 0,33
0
CUP - Poble actiu 3,91
11
Solidaritat per la indepencčncia 1,34
2
Plataforma per Catalunya 3,41
3

2011 2007
Candidatures Vots % Reg. CCM Vots % Reg. CCM
Convergčncia i Unió 46.947 28,27 161 12 44.873 27,41 148 11
Partit dels socialistes de Catalunya - Progrés municipal 35.513 21,38 101 9 45.177 27,59 130 11
Partit popular de Catalunya 20.581 12,39 50 4 16.550 10,11 30 3
Esquerra republicana de Catalunya 15.716 9,46 48 4 19.455 11,88 59 5
Iniciativa per Catalunya - Verds 11.247 6,77 27 2 13.237 8,08 34 3
Ciutadans - Partit de la ciudadania 540 0,33 0 0 2.894 1,77 0 0
CUP - Poble actiu 6.490 3,91 11 1 3.319 2,03 2 0
Solidaritat per la indepencčncia 2.226 1,34 2 0 0 -- 0 0
Plataforma per Catalunya 5.666 3,41 3 1 0 -- 0 0